Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

" ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ "!!!*"Εδώ ελεύθεραι ακόμη Αθήναι...
Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολής ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.
Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου.
Ο εισβολέας εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια.
Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές."

-Σας ευχαριστούμε πολύ κ. OLLI REHN. Το ίδιο ευχόμαστε και σε σας!

*Οι τελευταίες ελεύθερες φράσεις που μεταδόθηκαν από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, κατά την ημέρα εισόδου (27 Απριλίου 1941) των Γερμανών κατακτητών στην πόλη της Αθήνας. Την εκφώνηση έκανε ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική

Δεν υπάρχουν σχόλια: