Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: "ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΙΑ ΚΛΙΝΗ"

HIERONYMOUS BOSCH: " Ο Χριστός μεταφέρων το Σταυρό", (λεπτομέρεια). 1490. Musee des Beaux-Art, Ghent, Bέλγιο.

Αφιερωμένο σε “National Thinkers” Πολιτικούς, Δημοσιογράφους, Συνδικαλιστές, Πολίτες κι εν γένει Πατριώτες!

ΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ 200 π.Χ*

Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία
δεν μεν’ η ελαχίστη αμφιβολία,
και μ’ όλο που οπωσούν τραβούμ’ εμπρός,
ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός
να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή.

Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια ιστορία
μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί
αυτοί, (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ
δεν τους χρειάζονταν κανείς). Για κάθε τι,
για το παραμικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν,
κ’ ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την απαίτηση να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.

Έχουνε και μια κλίση στες θυσίες.
Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη:
η κατοχή σας είν’ επισφαλής:
η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τις Αποικίες.
Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,
κι από την άλληνα την συναφή,
κι από την Τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική:
είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει;
σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη.

Κι όσο στον έλεγχο τους προχωρούνε,
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε
πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.

Κι’ όταν, με το καλό, τελειώσουνε την εργασία,
κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντες και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι απομένει πια, μετά
τόση δεινότητα χειρουργική. –

Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.
Να μη βιαζόμεθα: είναι επικίνδυνον πράγμα η βία.
Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς η Αποικία.
Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινο χωρίς ατέλεια;
Και τέλος πάντων, να τραβουμ’ εμπρός.

*Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ: ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1919 – 1939)

Δεν υπάρχουν σχόλια: